NačítáníDodavatelé energií jsou partnery po většinu našeho života. Proto je důležité vybrat dodavatele, kterému můžete věřit a na kterého se můžete vždy spolehnout. Náš Expert si pro vás připravil několik tipů. Ukáže vám oblasti, na které je třeba dávat si při výběru nového dodavatele pozor.

1. Typ smlouvy

Zlozvykem některých dodavatelů energií je skrýt před Vámi fixaci smlouvy - mohou tak držet své zákazníky bez možnosti odejít v momentě, kdy je nabídka již nevýhodná. Je smutným zvykem dávat svému zákazníkovi pokutu ve výši tisíců korun za nedodržení délky smlouvy. Můžete si dávat pozor, jaký typ smlouvy uzavíráte, vyjednávat o možnosti odstoupit od smlouvy bez dalších poplatků nebo sankcí. Nebo využijte Energetického Experta, hned budete vědět srovnání a také jaký dodavatel má nejlepší podmínky.

2. Automatické prodloužení

Občas se může skrývat pod názvem prolongace. Prodloužení znamená, že poskytoval nepotřebuje váš souhlas k tomu, aby automaticky prodloužil současnou smlouvu, obvykle o další 1 až 2 roky. Proč na tom záleží? V případě, že byla vaše smlouva automaticky prodloužena, přicházíte o možnost odejít od svého současného dodavatele a využít tak lepších nabídek od jiných dodavatelů. Pokud nevíte, jestli jste uzavřeli smlouvu s automatickým prodloužením, kontaktujte svého poskytovatele energií a jednejte o změně.

3.Výhodná cena a jiná zvýhodnění

Jedním z důvodů, proč se zákazníci rozhodnou pro změnu dodavatele, je právě výhodnější cenová nabídka, kterou dostanou. Někteří dodavatelé energií vážou výhodnou cenu na dražší ceník nebo vám nabídnou bonusy, které nevyužijete.Dokáže vám dodavatel nabídnout cenu, která bude dlouhodobě výhodná? Skrývají obchodníci do slev elektronická zařízení nebo jednorázové odměny? Ptejte se svého dodavatele energií na podmínky jejich zvýhodnění a posuďte, jestli je taková nabídka opravdu výhodná. Dávejte si pozor i na fixní ceny, které se v nabídkách objevují. Zjistěte u dodavatele podmínky této fixace - na jak dlouho vám cenu ručí, za jakou cenu budete platit po skončení fixace nebo jak se fixní cena počítá.

4. Kvalitní zákaznický servis

Objednávkou dodávek energií závazek od dodavatele energií začíná. Nenechte se zlákat prázdnými sliby a spokojte se pouze s kvalitní službou. Mezi takové patří třeba i zákaznická linka bez poplatků, dostupná zákaznická centra nebo přehledné webové stránky, kde mohu najít odpovědi na moje otázky. Věnujte čas zjištění informací, jak váš aktuální dodavatel pečuje nejen o vás a další zákazníky.Zákon říká, že na změnu dodavatele mají v České republice právo všichni zákazníci a že změna by měla být provedena bezplatně všem odběratelům elektřiny. Všichni klienti z řad domácností i firem si tak mohou alespoň částečně zvolit částku, kterou za elektrickou energii ročně vydají. Dodavatelé elektřiny na trh vstupují s celou řadou nabídek a pouhou volbou té nejvýhodnější můžete znatelně ušetřit.

Na portálu EE si v sekci srovnávač můžete provést srovnání všech nabídek na trhu a změnu dodavatele si jednoduše zařídit. S naší asistenci potom projdete procesem změny, která sestává ze 4 snadných kroků a v rámci které za Vás zdarma vyřídíme všechny potřebné formality. V rámci našich služeb Vám také poskytneme nezávislé poradenství a budeme pro Vás i nadále sledovat změny v nabídkách, se kterými přicházejí distributoři a dodavatelé elektřiny. - hlídací pes. Obavy ze změny dodavatele jsou zcela na místě, ale nemusíte se bát. Srovnám.cz nabízí prověřené zdroje a ceny, které zobrazujeme vycházejí z ověřených zdrojů. Není se tak čeho bát!

Jaké jsou důvody pro změnu dodavatele energií?
Jedním z hlavních důvodů, proč zákazníci mění svého dodavatele, je právě úspora nákladů spojených s energiemi. Pokud se rozhodnete pro změnu, můžete získat výhodnější cenovou nabídku, která bude vyhovovat vaší domácnosti. Trh s energiemi se neustále mění a ceny energií se vyvíjí. Váš dodavatel by měl takové změny reflektovat ve svých nabídkách a cenách pro zákazníky, obzvlášť pokud dojde ke snížení cen. Ať už řešíte jakoukoliv životní situaci, váš dodavatel energií by na ni měl mít řešení.Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem : Dodavatel elektřiny je společnost, který prodává energii, komoditu jako takovou. Na fakturě, je vidět, že platby jsou rozděleny – část je za distribuci, část za silovou energii. Distributor elektřiny vlastní elektrického vedení a potrubí, kterými vede elektřinu do domácností. Na rozdíl od distributora, lze dodavatele změnit a ovlivnit výši měsíční platby. Distribuční společnost se stará o přenos energie.

Cena elektrické energie se skládá ze dvou základních částí: regulovaná a neregulovaná složka. Do regulované složky se zahrnuje cena za distribuci, tedy nejčastěji náklady na dopravu, skladování energie a distribuci. Patří sem poplatky za hlavní jistič, distribuci na vysokém a nízkém tarifu, příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo cenu za činnost operátora trhu s elektřinou.

Celková cena je limitována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Meziroční růst této složky je proto u jednotlivých distributorů obdobný. V průměru tvoří podíl regulovaných položek méně než 50 % výsledné ceny dodávky pro zákazníky kategorie domácností. Ceny distribuce stanoví jednou ročně, a to na následující kalendářní rok, nejpozději 30. listopadu. Druhou, neregulovanou část tvoří cena dodávané elektřiny, na kterou se regulace ERÚ nevztahuje. Právě tato cena závisí na nabídce obchodníků a výrobců elektřiny. Poplatek zahrnuje částku za hlavní jistič a za spotřebované množství elektřiny. Jednotliví dodavatelé liší zejména cenami silové elektřiny za MWh. Podmínky distribuce elektřiny podléhají energetické legislativě, která obsahuje energetické zákony, vyhlášky, cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a pravidla provozování distribuční soustavy.

Dvojitá fixace smlouvy

Někteří dodavatelé volí pro udržení svých zákazníků nekalé taktiky, mezi nimi používají i tzv. dvojitou fixaci. Příkladem může být dárek, který zákazník při podpisu smlouvy dostane zdarma. Pokud ale dojde k odstoupení od smlouvy, musí zákazník dárek vrátit nepoužitý, případně za něj zaplatit finanční náhradu. Dodavatelé obvykle věcné dary nevěnují, dbejte tedy zvýšené pozornosti, pokud vám je bude někdo nabízet. Pokud je vám nabídka nebo její podmínky podezřelé chtějte více informací.

EAN kód

Označuje elektroměr konkrétního odběrného místa se spotřebou elektrické energie. Také se skládá z 18 čísel a je unikátní pro konkrétní místo spotřeby.

EIC kód

Toto unikátní 16místné číslo slouží k jednoduché identifikaci jednotlivých odběrných míst, chápat ho lze jako rodné číslo plynoměru. Tento kód je jedinečný pro daný plynoměr, při stěhování se tak EIC kód změní.

Energetický regulační úřad (ERÚ)

Jak název napovídá, hlavní činností tohoto úřadu je regulace trhu s energiemi. ERÚ mimo jiné zachovává volnou hospodářskou soutěž, podporuje využití obnovitelných zdrojů energie, ale také určuje cenu plynu i elektrického proudu. Ještě více informací najdete na stránkách ERÚ.

Garantovaná cena

Garance znamená příslib vašeho dodavatele, že se cena energií během jejího odběru nezmění. Tato garance se však vztahuje pouze na neregulovanou část ceny, která tvoří kolem 60 % u plynu a jen 20 % u elektřiny, zbytek zůstává nezávislý na dodavateli. Výhodou je, že nebudete překvapeni při zvýšení ceny energií. Garantovaná cena je ale zpravidla fixovaná se smlouvu na dobu určitou, ze které se zákazník nemůže vyvázat. m 3 / MWh / kWh Tyto jednotky se běžně používají pro vyjádření spotřeby energií konkrétního odběrného místa. Krychlové metry jsou používány při spotřebě plynu, ale v elektřině se setkáte pouze s MWh a kWh (platí, že 1 MWh = 1000 kWh). Dávejte si pozor na různé využití těchto jednotek v obchodních jednotkách a cenících vaše dodavatele - může tím zdánlivě ovlivnit výši ceny a tím klamavě označovat levnější nabídky.

Odběrné místo

Nemovitost, která je přihlášená do distribuční sítě a odebírá energie, je odběrné místo. Taková nemovitost může mít vícero podob - vedle bytu nebo domu to může být i chata a chalupa. Nové odběrné místo vzniká podáním Žádosti o připojení k distribuční soustavě distributorovi v daném regionu a uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny.

Odečet energií

Probíhá jednou ročně a provádí ho správce distribuční soustavy dané lokality, která vysílá své pracovníky. Tato pověřená osoba kontroluje i umístění plynoměru a elektroměru, a zda je na zařízení neporušená plomba. Přesnější datum odečtu hledejte na webových stránkách své distribuční soustavy nebo využijte jeho zákaznické linky.

Plynoměr / elektroměr

Spotřebu energií vašeho odběrného místa měří plynoměr (resp. elektroměr), který instaluje příslušný distributor v blízkosti vaší nemovitosti. A jak probíhá zjištění spotřeby energií?

Prodloužení smlouvy

Hledejte v obchodních podmínkách termíny prodloužení nebo prolongace. Délka prodloužení udává dobu, na jakou se smluvní vztah s vaším dodavatelem prodlouží po konci platnosti smlouvy. Pokud tedy přemýšlíte nad změnou dodavatele, zjistěte si, za jakých podmínek můžete od vaší smlouvy odstoupit. Tuto informaci naleznete ve vaší smlouvě nebo v obchodních podmínkách.

Přeplatek nebo nedoplatek za energie

V případě, že souhrn vašich zaplacených záloh za energie přesáhne vaši spotřebu, dochází k rozdílu mezi platbami, který dodavatelé nazývají přeplatkem. Tato částka se může převést do dalšího fakturačního období jako část zálohové platby (jde o částky do 500 Kč). Opakem nazýváme nedoplatek, tedy když je výše záloh za energie nedostatečná vzhledem ke spotřebě odběrného místa.Zatím bez obsahu