Před začátkem topné sezóny je dobré si zkontrolovat nejen stav topení, ale i samotného kotle. Vede k tomu řada podstatných důvodů, a jaké to jsou, se dozvíte v tomto článku. Kromě toho vám vysvětlíme rozdíly v pojmech revize kotle a kontrola kotle. Při kontrole se jedná především o kontrolu samotného zařízení (funkčnost, těsnost, dostupnost hlavního uzávěru plynu a plynoměru, ovladatelnosti armatur…) a kontrolu průchodnosti spalinových cest.
Ani jednu z těchto částí nepodceňujte, neboť podle odhadů na území České republiky ročně zemřou desítky lidí kvůli zanesených spalinových cest. Plyn je bez zápachu, a proto je snadné si jej nevšimnout.Nejprve si vysvětlíme dva pojmy – revize a kontrola:

Revizí se nazývá činnost spojená s ověřováním technického stavu v souvislosti s bezpečností provozu zařízení.
Tyto zákonem nařízené pravidelné prohlídky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba (revizní technik kotlů). Frekvence revizí se pak pro jednotlivé druhy kotlů liší. Revizi jsou povinni provádět pouze podnikatelé.

Kontrola teplovodních kotlů na pevná paliva se provádí za účelem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí a primárně nesouvisí s bezpečností provozu kotlů. Kontrola probíhá převážně pozorováním, nikoliv měřením, a je proto do značné míry subjektivní. Je prováděna výhradně osobami pověřenými výrobcem kotle.Co vědět o kontrole a revizi plynového kotle:

Revizi plynového kotle je dobré provádět alespoň jednou ročně v případě firem pak i častěji.
Vynechání kontroly spalinových cest a používání vadných či příliš zastaralých plynových spotřebičů jsou životu nebezpečné. Pokud by nebylo umožněno odvětrávání, hrozí vám otrava oxidem uhelnatým.
Kontrolu i revize musí provádět zákonem pověřená osoba, nemůže to být jen tak někdo.
Kontrolu či revizi kotle si objednávejte, pokud možno, včas, jelikož kontrolorů není tolik a mohlo by se vám stát, že už nikoho neseženete.
Pokud nevíte, koho oslovit, můžete zkusit požádat o pomoc svého dodavatele energií, jistě se vám pokusí pomoci a nejspíše mají své vlastní techniky.
Nejčastěji se jedná jen o drobný servisní úkon s cenou pod 1.000 Kč např. výměna těsnění apod.
Odborný technik vám po prozkoumání vystaví potvrzení s jeho razítkem a vlastnoručním podpisem. Tento doklad si rozhodně uchovejte!

Za neprovedení zákonem stanovené revize vám hrozí pokuta 10.000 korun v případě neprovedení kontroly pak 50.000 korun, avšak vzhledem k dopadům, které by případná nehoda způsobila, to bude jen zanedbatelná částka. Pokud by se jednalo o otravu oxidem uhličitým, mohou být následky fatální. Pokud by došlo k požáru, půjdou náklady do statisíců korun.

K čemu jsou kontroly dobré?

Kromě snížení až eliminace výše zmíněných rizik (oxid uhličitý a požár) mají pravidelné kontroly několik dalších přínosů.
Pravidelná kontrola může nemálo zvýšit efektivitu vytápění daného kotle, a tím vám šetří finance. Další podstatnou výhodou je, že doklad o provedené kontrole je nezbytný předpoklad v případě podání reklamace v záruční době i v případě plnění pojistné události.

Chcete ušetřit za vytápění?

Jde to i jinak a ještě efektivněji, než pouhým servisem kotle. Za energie můžete ušetřit významnou částku změnou dodavatele energií. Je to jednoduchý a v dnešní době obvyklý způsob získání nižší ceny.
Využijte porovnání o Energetického experta a přestaňte přeplácet!

Celkově jste tedy povinni:


1 krát ročně – kontrolovat a čistit spalinové cesty (v případě plynových kotlů)
Čistit 3 krát ročně v případě kotlů na pevná paliva
Servisní kontrola obou typů kotlů je doporučena alespoň 1 krát ročně
Revizní kontrolu kotle na plyn co 3 roky, kotle na pevná paliva každé 2 roky (netýká se nepodnikatelů)