Načítání

Často kladené otázkyAno. Elektřinu a plyn v ČR totiž nabízí celá řada dodavatelů, přičemž cena se u jednotlivých společností výrazně liší. Díky našemu online srovnání okamžitě zjistíte, s kterým dodavatelem můžete ušetřit a kolik.
Nebude. Změna dodavatele je zcela zdarma. Jen je třeba dodržet výpovědní lhůtu, kterou máte ve smlouvě se současným dodavatelem, tím se vyhnete sankčním poplatkům. S tím si ale nedělejte starosti, to za vás ohlídáme my.
Máme pokrytý téměř celý trh. Chceme doporučovat pouze férové a kvalitní dodavatele, proto do srovnání nezahrnujeme dodavatele, kteří neprošli naší kontrolou kvality. Produkty samozřejmě neustále sledujeme, aktualizujeme a doplňujeme.
To závisí na druhu smlouvy, kterou máte se současným dodavatelem. Obvykle proces změny trvá 3 měsíce. O průběhu jste samozřejmě pravidelně informováni.
Nemusíte. Vše společně vyřešíme online nebo přes telefon. Smlouvy Vám přiveze kurýr, nebo doručí pošta.
Měrnou jednotkou odběru plynu jsou skutečně metry krychlové, ovšem část ceny, která je regulovaná ERÚ je stanovena v MWh. Navíc, plyn má v některých odběrných místech různou výhřevnost. Pro snadnější přehled tak mnoho dodavatelů uvádí svoje ceny v MWh..
Převod ceny je velmi jednoduchý - vaši spotřebu stačí vynásobit koeficientem 10,55. Můžete využít i jednoduchý vzorec - 1 m 3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh nebo také 100 m 3 je 1,05 MWh. Tento převod je pouze orientační a liší se v různých distribučních soustavách, proto na své faktuře můžeme narazit na jiná čísla.
Při ročním vyúčtování sledujte zejména:
  • období, ve kterém jste plyn odebírali (mělo by jít o 12kalendářních měsíců, pokud vás dodavatel neupozorní)
  • výše spotřeby, a zda se v průběhu roku nevysvětlitelně nezvýšila
  • výše a počet záloh - a hlavně, jestli výše vašich záloh odpovídá vaší spotřebě kontrolujte také jestli jsou ve vyúčtování zahrnuty všechny zaplacené zálohy
  • nový rozpis záloh a jejich výši - zkontrolujte, jestli je rozpis podle vašich představ nebo je dodavatel bez důvodu zvýšil
Pokud pro vás faktura stále není přehledná, tak neváhejte a kontaktujte svého dodavatele a dožadujte se vysvětlení termínů, které vám nejsou jasné.
Prvním krokem, jak předejít takovému jednání je pečlivé nastudování obchodních podmínek a dodatkům ke smlouvám, které s dodavatelem podepisujete. Některé dokumenty na sebe vzájemně odkazují a je tak dobré mít přehled o jejich účinnosti a platnosti. Pokud vám už takový dopis přišel nezoufejte - v případě nekalého jednání od vašeho současného dodavatele kontaktuje Energetický regulační úřad, který je povinen vám v podobných případech pomoci.
Mnohdy také bývalí dodavatelé využívají tzv. retenčního jednání - snaží se své zákazníky získat zpět. Nejdříve věnujte čas pečlivému nastudování vašich smluvních závazků a podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena. Snažte se získat co největší množství informací na webových portálech a v dokumentech, které máte doma. Operátoři v zákaznickém centru vás budou přesvědčovat o výhodnosti nabídky. Navíc, zvažte podmínky, za kterých vám dodavatel nabízí takovou nabídku - zjistěte, zda vám zaručí slevu po celou dobu odběru, o jak dlouhou dobu se tento závazek prodlouží a za jakých podmínek budete moci od smlouvy odstoupit. Zároveň buďte obezřetní při nabídce různých zvýhodnění a akcí - může jít o tzv. dvojitou fixaci, která vám ztíží případný odchod od dodavatele. Levnější služby totiž nedokážou zaručit férové jednání obchodníka v budoucnu.
Zjistěte si, jestli má obchodník s energiemi podepsaný Etický kodex, který vytvořil Energetický regulační úřad, aby chránil zákazníky před nekalým jednáním. Kodex zaručuje práva zákazníků a povinnosti dodavatelů, mezi které patří např. zákaz podomního prodeje, nepoužívaní zavádějícího srovnání s jinými dodavateli nebo nezneužívání důvěry zákazníka a jeho neznalosti. Zjistěte si, jestli váš dodavatel podepsal Etický kodex a jestli se jím řídí - pokud pravidla tohoto Kodex porušuje, ihned kontaktujte Energetický regulační úřad.
Změna dodavatele a průběh tohoto procesu záleží na obchodních podmínkách vašeho dodavatele - někteří mají výpovědní lhůtu jen měsíc, někteří až šest měsíců, ale při podpisu špatné smlouvy můžete být vázáni na několik let. Ze zákona má dodavatel 35 dnů na to, aby vás a vaše odběrné místo převedl do své distribuce. To znamená, že pokud se rozhodnete pro změnu, neváhejte a kontaktuje nového dodavatele před tím, než bude vaše aktivní smlouva automaticky prodloužena a vy tak přijdete o možnost od ní odstoupit.
To závisí na druhu smlouvy, kterou máte se současným dodavatelem. Obvykle proces změny trvá 3 měsíce. O průběhu jste samozřejmě pravidelně informováni.
Na začátku každé změny dodavatele je podpis Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu a Plné moci pro nového dodavatele. Díky těmto dokumentům může vypovědět aktivní smlouvu u vašeho současného dodavatele. Na začátku každé změny dodavatele je podpis Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu a Plné moci pro nového dodavatele. Díky těmto dokumentům může vypovědět aktivní smlouvu u vašeho současného dodavatele. Po odeslání těchto dokumentů zajistí nový dodavatel přechod do své distribuce, (tj. vypoví vaši stávající smlouvu (pokud jste tak již neučili sami) a zahájí dodávku do vašeho odběrného místa. Pro začátek odběru stačí novému dodavateli nahlásit stav vašeho plynoměru.